logo-image

Båtbryggor för privat bruk och båtklubbar, betongpontoner, badbryggor mm

Flytbryggor för alla behov

Flytbryggor finns i några olika modeller utifrån vilket behov man har.

Träbetongbrygga baseras på ett fyrkantigt flytblock i betong som är fyllt med frigolit. Dessa flytblock reglas upp med träreglar och däckas med trä. De här bryggorna tar man inte upp över vintern. De kan byggas från 8 meter upp till hur långa som helst. Den fungerar bra både som privatbrygga och till större båtklubbar och marinor.

Helbetongbrygga är gjuten i betong i ett stycke, och är tyngre och kraftigare för mer utsatta lägen. Den kan också byggas i många olika längder och variationer, samt byggas med ökad vågbrytande funktion.

Badbryggor är lätta, ofta låga bryggor som lämpar sig som mindre privatbryggor, alternativt som badbryggor i större anläggningar t.ex kommunala badplatser.

Se vidare om de olika bryggorna på respektive flik.