logo-image

Båtbryggor för privat bruk och båtklubbar, betongpontoner, badbryggor mm

Helbetongbrygga

För mer utsatta lägen kan en helbetongponton vara lämpligt. De är tyngre, och hela bryggan är gjuten i ett stycke kring en kärna av cellplast. De har en fenderstock av tryckimpregerat furu runt om.

Sammankoppling av flera pontoner (efter varandra eller i vinkel) sker med hydrualiskt spända, hermetiskt inneslutna vajrar som löper genom hela brygglängden. Därmed uppstår inga dragkrafter i betongkonstruktionen.

Pontonen utformas i samråd med kunden. Vanligaste bredderna är 2,40 och 3,00 meter (exkl fenderstock). Längd 10-20 meter per ponton. Finns i olika fribordshöjder, samt som vågbrygare (med "vingar" som går ner under pontonen). De kan också förses med rör för el- och vattenledningar samt uttag för belysningsstolpar.

 Bryggan förankras med gripankare av betong, 1000-1800 kg/st. Förankringsmaterial är varmförzinkad kätting 20-25 mm, alternativt kätting och rep (polyetenlina från 32 mm och uppåt).

För broschyr, klicka på länken här:  Broschyr helbetong.pdf