Flytbryggor, olika modeller

Flytbryggor är bryggor som flyter i vattnet. De kan utformas på olika sätt beroende på vilket behov man har och var den ska ligga.

Om man vill ha en låg och lätt brygga är det att föredra att den flyter på lätta konstruktioner av plast som är fyllda med cellplast/frigolit. Bryggdäcket är oftast gjort av trä. Det finns ofta även lite högre bryggor av den här modellen.

Dessa används om man vill att den ska kunna dras upp på vintern, eller om det är väldigt grunt på platsen där den ska ligga. Ofta kan den dock klara att frysa in i isen.

Den läggs fast med hjälp av kättingar och tyngder (som ankare), alternativt med rör som slås ner i botten.

 

Vill man ha en lite tyngre brygga, som ligger mer still i vattnet när det kommer vågor, kan man välja en träbetongbrygga.

Här är cellplasten omsluten av betong för att skapa tyngd. För en flytbrygga är avvägningen mellan tyngd och flytkraft en faktor att räkna med, för om den blir för tung så sjunker den. Betongdelarna byggs ihop med reglar och däckas.

Den här typen av brygga används mycket, dels som privatbryggor för bad och båtar, dels hos båtklubbar där de kan vara flera hundra meter långa och byggas ihop som man önskar.

 

Om man har ett väldigt utsatt läge där man vill lägga bryggan kan en helbetongponton vara det bästa alternativet. Den är väldigt tung och kraftig, och kan även förses med vingar ner mot botten för vågdämpande effekt.  

Konstruktionen är cellplast/frigolit som har gjutits in i betong, och hela bryggan är betong i ett stycke.

Betongpontonen kan byggas i många olika längder och variationer, samt byggas ihop till långa sektioner, som "T" eller i vinkel.

 

Se vidare om de olika bryggorna på respektive flik.